Konwersja

Konwersja to pojęcie stosowane w marketingu internetowym oraz analizie danych, odnoszące się do momentu, w którym użytkownik witryny internetowej lub aplikacji mobilnej wykonuje określone działanie, które jest celem marketingowym lub biznesowym. Przykłady konwersji obejmują zapisanie się na newsletter, dokonanie zakupu, uzupełnienie formularza kontaktowego, rejestrację w serwisie czy wykonanie innych pożądanych działań.

Współczynnik konwersji (CVR) to miara, która pozwala ocenić skuteczność strategii marketingowej. Jest on obliczany poprzez podzielenie liczby konwersji przez liczbę łącznych odwiedzin na stronie lub wyświetleń reklamy, a wynik wyraża się w procentach. Im wyższy współczynnik konwersji, tym skuteczniejsza jest strategia marketingowa w przekształcaniu użytkowników w docelowych klientów.

Zapytaj o koszt pozycjonowania strony kancelarii

Zaczynamy?