FTP

FTP, czyli File Transfer Protocol (Protokół Przesyłania Plików), jest standardowym protokołem komunikacyjnym, który jest używany do przesyłania plików między komputerami połączonymi w sieci internet. Ten protokół został pierwotnie zaprojektowany i jest powszechnie używany do przesyłania plików między serwerem a klientem, umożliwiając użytkownikom na całym świecie udostępnianie i pobieranie danych.

FTP umożliwia dwukierunkową komunikację, co oznacza, że pliki mogą być przesyłane zarówno do, jak i z serwera. Dzięki temu użytkownicy mogą zarówno wysyłać (upload), jak i pobierać (download) pliki. To sprawia, że FTP jest niezwykle przydatny w wielu różnych kontekstach, od osobistego udostępniania plików do dużych operacji biznesowych, w których wymagane jest przesyłanie dużych ilości danych.

FTP operuje na modelu klient-serwer. Klient FTP to program, który inicjuje połączenie z serwerem i wysyła żądanie o przesłanie plików. Serwer FTP to komputer, który otrzymuje żądania od klientów i wysyła odpowiednie pliki z powrotem do klienta.

Co ważne, protokół FTP używa dwóch oddzielnych połączeń TCP/IP do przesyłania danych. Pierwsze, znane jako „połączenie kontrolne”, jest używane do przesyłania poleceń między klientem a serwerem. Drugie, zwane „połączeniem danych”, jest używane do przesyłania samych plików.

Warto także zauważyć, że FTP, choć nadal szeroko stosowany, nie jest uważany za bezpieczny protokół przesyłania danych, ponieważ nie oferuje szyfrowania danych. W celu zabezpieczenia przesyłanych danych często używane są wersje FTP z obsługą szyfrowania, takie jak FTPS (FTP Secure) lub SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Zapytaj o koszt pozycjonowania strony kancelarii

Zaczynamy?