CSS

CSS (Cascading Style Sheets) to język arkuszy stylów, który służy do opisywania wyglądu i formatowania dokumentów HTML. CSS pozwala na kontrolowanie aspektów strony internetowej, takich jak kolory, czcionki, odstępy, tła, obramowania czy układ elementów. Dzięki CSS, można oddzielić treść strony (opisaną w HTML) od jej wyglądu, co ułatwia zarządzanie stylem i zapewnia większą elastyczność oraz kontrolę nad stroną.

CSS składa się z reguł stylów, które są tworzone za pomocą selektorów i bloków deklaracji. Selektor wskazuje, do którego elementu HTML reguła ma być zastosowana, a blok deklaracji zawiera właściwości i ich wartości, które opisują formatowanie elementu.

Oto prosty przykład CSS, który zmienia kolor tekstu w paragrafach na niebieski:

p { color: blue; }

W powyższym przykładzie, p to selektor, który wskazuje, że reguła ma być zastosowana do wszystkich elementów <p> (paragrafów) w dokumencie HTML. W bloku deklaracji, właściwość color ma wartość blue, co oznacza, że kolor tekstu w paragrafach zostanie ustawiony na niebieski.

CSS można dodać do strony internetowej na trzy sposoby:

  1. Wewnętrzny CSS: Styl CSS umieszczony wewnątrz tagu <style> w sekcji <head> dokumentu HTML.
  2. Zewnętrzny CSS: Styl CSS umieszczony w osobnym pliku (zwykle z rozszerzeniem .css), a następnie dołączony do dokumentu HTML za pomocą tagu <link> w sekcji <head>.
  3. Inline CSS: Styl CSS stosowany bezpośrednio do elementu HTML za pomocą atrybutu style.

Najlepszą praktyką jest stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS, gdyż ułatwia to zarządzanie stylami i utrzymanie spójności na wielu stronach internetowych.

Zapytaj o koszt pozycjonowania strony kancelarii

Zaczynamy?